NOBB Eksport API

NOBB Eksport API er en REST basert tjeneste som gjørt det mulig å effektivt hente vareinformasjon fra NOBB. Ved å benytte NOBB Eksport API kan man effektivisere oppdatering av ulike IT systemer som benyttes i byggenæringen. Eksport tjenesten er gruppert slik at man kan velge å hente f.eks vareinformasjon, priser, moduler, media (bilder og dokumentasjon), produktegenskaper etc.

Hjelp og dokumentasjon

Tjenesten har en hjelpeside for dokumentasjon av REST kall. Her kan du også teste tjenesten.

Tilgang og sikkerhet

APIet autoriserer over standard HTTP protokoll med basic authentication. For å få tilgang til tjenestene kreves abonnement. Ta kontakt med vår salgsavdeling for mer informasjon.

Integrasjonsformater

Våre APIer returnerer XML i ulike versjoner. Noen tjenester returnerer også JSON format. Se hjelpesiden for detaljer undert hvert REST kall.

Informasjon om XML-formatene kan lastes ned ved å klikke her. Her beskrives også sammenhengen mellom NOBB varegrupper, moduler og varer.

Her kan du laste ned XSD schemas til våre NOBB XML versjoner.

Versjon Last ned
8.0 NOBB.Eksport.Schemas.zip
6.0 NOBB.Eksport.Schemas.zip