NOBB Eksport API

NOBB Eksport API er en REST-basert tjeneste som gjørt det mulig å effektivt hente vareinformasjon fra NOBB. Ved å benytte NOBB Eksport API kan man effektivisere oppdatering av ulike IT-systemer som benyttes i byggenæringen. Eksporttjenesten er gruppert slik at man kan velge å hente f.eks vareinformasjon, priser, moduler, media (bilder og dokumentasjon), produktegenskaper etc.

Hjelp og dokumentasjon

Tjenesten er grundig dokumentert på denne siden: https://support.byggtjeneste.no/nea/

Tilgang

Ta kontakt med vår salgsavdeling for mer informasjon.